sos-hand
sos-hand

האנרגיה שאתה צריך בסוללה אחת דקה וחזקה

אנחנו גאים להציג בפניך את SOS POWER CARD

סוללת החירום שלך שתחזיר את הנייד שלך לחיים, ואותך לעניינים.

black thunder
hand

בגודל כרטיס אשראי

wallet

תמיד אתך בארנק

פשוט חבר, טען ודבר!

האנרגיה שאתה צריך בסוללה אחת דקה וחזקה

אנחנו גאים להציג בפניך את SOS POWER CARD

סוללת החירום שלך שתחזיר את הנייד שלך לחיים, ואותך לעניינים.

black thunder
hand

בגודל כרטיס אשראי

wallet

תמיד אתך בארנק

פשוט חבר, טען ודבר!